Coroico och lantbruksuniversitetet

nt arbetar i trädgården

Student arbetar i trädgården

En bit från staden i Coiroco i Yungas, Bolivia,  ligger lantbruksuniversitetet Carmen Pampa, som kämpar för att bevara unika plantor och växter som långsamt håller på att försvinna i denna del av Bolivia. Vi visas runt bland odlingar där olika växter kultiveras och odlas och där unga pojkar och flickor får undervisning i det viktiga i att behålla denna växtlighet så att inte hela Yungas förvandlas till en gigantisk cocaodling.

Läs mer …

Facebook Twitter
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.