Djungeluniversitetet Carmen Pampa i Bolivia

Maria - lärare på Carmen Pam

Maria – lärare på Carmen Pam

En bit från staden i Coiroco i Yungas ligger lantbruksuniversitetet Carmen Pampa, som kämpar för att bevara unika plantor och växter som långsamt håller på att försvinna i denna del av Bolivia.

Lantbruksuniversitetet i Coiroice

Lantbruksuniversitetet i Coiroice

Vi visas runt bland odlingar där olika växter kultiveras och odlas och där unga pojkar och flickor får undervisning i det viktiga i att behålla denna växtlighet så att inte hela Yungas förvandlas till en gigantisk cocaodling.

Maria som visar oss runt säger att de studenter som inte har råd att betala för undervisningen får gå där gratis, så viktigt är det att denna kunskap om växter inte går förlorad. Man är bekymrad över de växande fälten av coca. Förr odlade man kaffe i de här trakterna bl a.Det gav en skörd om året men cocaodlingar kan man skörda flera gånger och är på så sätt mer lönsamt.

Kaffeodling

Kaffeodling

Man odlar coca och ser inte att man sakta dödar den gröna lunga som djungeln utgör. Kullarna med träd vilkas rötter höll kvar jorden har nu huggits ned för att ge plats för cocafälten vilket resulterat i stora jordskred då det är regnperiod. Det finns inga träd eller rötter som håller kvar jorden på kullarnas sluttningar.  Därför vill universitetet lära ut detta till byarnas ungdomar som skall ta över jordbruket i trakten. Vi visas runt bland fruktträd  och bärbuskar, grönsaksbäddar och kaffeodlingar och överallt ser vi ungdomar som krattar, planterar eller vattnar.

 

odlingar

odlingar

En del europeiska volontärer hjälper till vid universitetet och lärarna brinner för att bevara  den ursprungliga floran i djungeln. Vår dröm och vårt mål är att de studenter vi undervisar tar till sig den oerhört viktiga kunskapen  att bevara vår djungel så ursprunglig som möjligt, säger Maria. Att lära ut varför cocaodlingar kortsiktigt ger pengar men långsiktigt blir djungelns och dess innevånares undergång.

Facebook Twitter